Le ken tai jo n°1 est l'application du suburi n° 1 : choku barai.

Uke jo : ouvre insensiblement sa garde vers la droite.

Uchi tachi : shomen uchi

Uke jo : choku barai (hidari)

Uchi tachi : yokomen uchi (hidari)

Uke jo : choku barai (migi)

Uchi tachi : yokomen uchi (migi)

Uke jo : choku tsuki (en sortant de la ligne, pied gauche en premier).